Utama > KURIKULUM

25-Jan-2019

Sistem Pendidikan

MENENGAH RENDAH (Tingkatan 1, 2 & 3)

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Bahasa Arab Komunikasi
Sains
Sejarah
Geografi
Kemahiran Hidup
Pendidikan Islam
Tasawwur Islami
Al-Quran
ICT


MENENGAH ATAS (Tingkatan 4 & 5)

PAKEJ 1

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Bahasa Arab Tinggi
Sejarah
Fizik
Kimia
Biologi
Matematik Tambahan
Pendidikan Quran & Sunnah
Pendidikan Syariah Islam
PAKEJ 2

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Bahasa Arab Tinggi
Sejarah
Fizik
Kimia
Prinsip Akaun
Matematik Tambahan
Pendidikan Quran & Sunnah
Pendidikan Syariah Islam
PAKEJ 3

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Bahasa Arab Tinggi
Sejarah
Sains Teras
Ekonomi
Prinsip Akaun
Matematik Tambahan
Pendidikan Quran & Sunnah
Pendidikan Syariah Islam
PAKEJ 4

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Bahasa Arab Tinggi
Sejarah
Sains Teras
Perdagangan
Matematik Tambahan
Pendidkan Seni Visual
Pendidikan Quran & Sunnah
Pendidikan Syariah Islam

SYARAT PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR KE SMIAAG

 

Syarat Umum

Bil

Syarat Umum

Dokumen Diperlukan

1

Tingkatan dipohon adalah mengikut kohort umur tingkatan semasa

Contoh: Memohon ke tingkatan 1 dengan umur 13 tahun pada tahun semasa

Salinan Mykid / Mykad / Passport

2

Mempunyai asas Bahasa Arab atau pernah mempelajari subjek Bahasa Arab

Laporan Peperiksaan terkini / sijil kursus Bahasa Arab yang disahkan

3

Mempunyai prestasi akademik yang baik

Dokumen pentaksiran terkini

 1. Laporan peperiksaan terakhir
 2. Laporan pentaksiran sekolah terkini

4

Berkelakuan baik dan berakhlak mulia

Surat Berhenti Sekolah lama

5

Boleh membaca Al-Quran dengan lancar

Hadir Ujian diagnostik SMIAAG pada tarikh yang ditetapkan

6

Aktif dalam kegiatan kokurikulum

Laporan PAJSK / Laporan Kokurikulum

 

Syarat Khusus

Tingkatan Dipohon

Syarat Khusus

Dokumen diperlukan

Tarikh Akhir Permohonan

1

Seperti Syarat Umum

Dokumen Pentaksiran terkini dari sekolah rendah (UPSR, PSRA, Pekerti dll)

September setiap tahun

2

Mengambil mata pelajaran mengikut sukatan KPM

Seperti syarat umum

Mei setiap tahun

3

Februari setiap tahun

4

Mengambil Pentaksiran

Tingkatan 3

Laporan Tingkatan 3

 1. PS
 2. PT3
 3. PAJSK
 4. PPSi

Mac setiap tahun

5

Mengambil semua mata pelajaran berikut di sekolah lama:

 

 1. Bahasa Arab
 2. Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
 3. Pendidikan Syariah Islam

 

Mengambil salah satu mata pelajaran elektif berikut di sekolah lama:

 

 1. Fizik/Kimia/Bio
 2. Fizik/Kimia/P.Akaun
 3. Sains/P.Akaun/Ekonomi Asas
 4. Sains/PSV/Perdagangan

 

Dokumen berkaitan

 Februari setiap tahun

 

SYARAT TAWARAN KEMASUKAN KE SMIAAG

Tingkatan

Kriteria

1

Lulus Ujian Diagnostik Kemasukan ke Tingkatan 1 dengan mendapat

 1. Minimum 40 markah dalam Ujian Bertulis
 2. Minimum 70 markah dalam Ujian Tilawah

2

 
 1. Sekurang-kurangnya 3A dalam pentaksiran terakhir yang diambil
 2. Minimum 70 markah dalam Ujian Tilawah

3

4

Pelajar SMIAAG Tingkatan 3

 1. Sekurang-kurangnya pangkat MAQBUL dalam PMRI
 2. Minimum 40 markah dalam Kertas Bahasa Arab dan Pendidikan Islam PT3
 3. Tiada rekod kesalahan disiplin Berat (kes A)

 

Bukan pelajar SMIAAG Tingkatan 3

 

 1. Mencapai tahap minimum bagi semua subjek yang ditaksir dalam PT3
 2. Minimum 70 markah dalam Ujian Diagnostik Tilawah

 

5

 
 1. Sekurang-kurangnya 3A dalam pentaksiran terakhir yang diambil
 2. Minimum 70 markah dalam Ujian Tilawah