Utama > Sistem Pendidikan SRIAAG

31-Jan-2019

Sistem Pendidikan SRIAAG

PENDAFTARAN SEKOLAH

    Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) - No. Pend. 007/9.
    Jabatan Pendidikan Negeri Selangor (JPN) - No. Pend Sel (IPS)  57400/327.
    Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) -Kelulusan

 JABATAN-JABATAN :

   1. Jabatan Ilmu Utama

   2. Jabatan Ilmu Syariah

   3. Jabatan Bahasa Arab dan Al-Quran

   4. Jabatan Peperiksaan dan Penilaian

   5. Jabatan Hal Ehwal Pelajar

   6. Jabatan Kokurikulum

   7. Jabatan Ekstra Kurikulum