Utama > GELANGGANG

09-Jan-2020

Tempahan Gelanggang:

Kadar Sewaan: RM xxx/hari

 

Nota:

  1. Klik di sini untuk membuat tempahan.
  2. Pilih Gelanggang samada G. Badminton, G. Bola Jaring, G. Futsal, G. Bola Keranjang, G. Bola Tampar.
  3. Pilih tarikh dan slot masa yang dikehendaki.
  4. Isikan butiran yang diperlukan.
  5. Untuk membuat tempahan bagi satu jangka masa yang lama, isikan maklumat tempahan pada tempahan pertama, dan hanya klik dan simpan untuk semua slot tempahan yang diperlukan.
  6. Hantarkan screenshot surat/memo program yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar di sini.

 

SYARAT-SYARAT TEMPAHAN
1.

Keperluan sekolah akan diberi keutamaan sekiranya berlaku pertindihan.

2.

Penyewa adalah dikehendaki membuat bayaran terlebih dahulu selewat lewatnya 3 hari dari tarikh tempahan. Pihak PPAA berhak memberi sewaan kepada pihak lain jika bayaran tidak diterima.

3.

Pengguna yang terdiri daripada kakitangan, pelajar ataupun pertubuhan yang bernaung di bawah PPAA, mestilah melampirkan surat/ memo program yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar ketika membuat permohonan penggunaan penyewaan ruang.

4.

Sebarang pembatalan atau penangguhan hendaklah dimaklumkan 3 hari lebih awal dari tarikh penggunaan sesuatu ruang/ kawasan/ peralatan berkenaan.

5.

Penyewa/ pengguna bertanggungjawab terhadap keselamatan peralatan sepanjang penggunaan penyewaan.

6.

Pengguna/ penyewa bertanggungjawab membayar gantirugi terhadap sebarang kerosakan yang berlaku.

7.

Semua peralatan yang digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya.

8.

Pihak PPAA tidak boleh sama sekali disabitkan dalam apa jua keadaan sekalipun sekiranya program yang dianjurkan tidak mengikut lunas undang-undang yang digunapakai dalam negara.

Nota:  * Penyewa bertanggungjawab memastikan program tersebut sah di sisi undang-undang.